Länkar

Föreläsares hemsidor

Michael Axelsson: www.michaelaxelsson.se
Fredrik Malmgård: www.musikeventkonsult.se
Karin Modigh: www.karinmodigh.eu
Mats Möller: www.matsmoller.com
Karina Kampe: www.karinakampe.com

Fackförbund och intresseorganisationer för musiker

SYMF: www.symf.se
Teaterförbundet: www.teaterforbundet.se
Musikerförbundet: www.musikerforbundet.se
Musikalliansen: www.musikalliansen.org
KLYS: www.klys.se
Kultur och Näringsliv:www.kulturnaringsliv.se
Musiksverige:www.musiksverige.org

Myndigheter och institutioner för musiker

Statens Musikverk: www.statensmusikverk.se
Kulturrådet: www.kulturradet.se
Konstnärsnämnden: www.konstnarsnamnden.se
Kulturdepartementet: www.sweden.gov.se/sb/d/8339
Kulturbryggan: www.kulturbryggan.se
Musiksverige: www.musiksverige.org
Kulturanalys: www.kulturanalys.se
Kungliga Musikaliska Akademien: www.musakad.se

Resurssidor för musiker

Konstnärsguiden: www.konstnarsguiden.se
Branschguiden för musik: www.verksamt.se/portal/web/guest/starta/anvandbara-verktyg/branschguider/musik
MAIS’ arrangörshandbok: www.arrangorshandboken.se
Scenkonstportalen: www.scenkonstportalen.se
Musikcentrum: www.musikcentrum.se
Musikcentrum Väst: www.mcv.se
Musikkatalogen: www.musikkatalogen.se
Kulturekonomi: www.kulturekonomi.se
Kulturnät Sverige: www.kultur.nu
Svensk Musik: www.mic.stim.se
Arbetsförmedlingen Kultur Media
Musikbranschen: www.musikkatalogen.se

Upphovsrätt

SAMI: www.sami.se
STIM: www.stim.se
Tromb:www.teaterforbundet.se/web/Rattighetsbolaget_Tromb_1.aspx
Nordisk Copyright Bureau: www.ncb.dk
Copyswede: www.copyswede.se
Copyrightsidan.se: www.copyrightsidan.se
IFPI Sverige: www.ifpi.se
Svenska Musikförläggareföreningen: www.smff.se
Patent- och registreringsverket: www.prv.se
Bonus Presskopia: www.bonuspresskopia.se

Myndigheter och institutioner för företagare

Skatteverket: www.skatteverket.se
Tillväxtverket: www.tillvaxtverket.se
Vinnova: www.vinnova.se
Bolagsverket: www.bolagsverket.se
Konkurrensverket: www.kkv.se
Kommerskollegium: www.kommers.se
Handelskamrarna: www.cci.se

Resurssidor för företagare

Verksamt.se: www.verksamt.se
ALMI Företagspartner: www.almi.se
Svenskt Näringsliv: www.svensktnaringsliv.se
Fora: www.fora.se
Entreprenör: www.entreprenor.se
Starta Eget Företag: www.nyttforetag.com
Företagande.se: www.foretagande.se
Företagarna: www.foretagarna.se
Drivhuset: www.drivhuset.se
Starta eget: www.starta-eget.se
Starta-eget-bidrag.se: www.starta-eget-bidrag.se
Startaeget.se: www.startaeget.se

Företagande i Stockholm

Business Region: www.stockholmbusinessregion.se
Subtopia: www.subtopia.se
EntrepreneurSTHLM: www.entrepreneursthlm.nu

Lag och Rätt

Bokföringsnämnden: www.bfn.se
Marknadsdomstolen: www.marknadsdomstolen.se
Svensk författningssamling: www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3910
Lagen.nu: www.lagen.nu

Musikarrangörer och riksorganisationer

Riksteatern: www.riksteatern.se
Sveriges Radio: www.sr.se
Sveriges Television: www.svt.se
Svensk Scenkonst: www.svenskscenkonst.se
MAIS: www.mais.se
Kammarmusikförbundet: www.kammarmusikforbundet.se
RFoD: www.rfod.se/index.aspSveriges
Spelmäns Riksförbund: www.spelmansforbund.org
Svensk Jazz: www.svenskjazz.se
Sveriges Körförbund: www.sverigeskorforbund.se
Sveriges Orkesterförbund: www.orkester.nu
MoKS: www.moks.se
Kontaktnätet: www.kontaktnatet.se
FST: www.fst.se
SKAP: www.skap.se
SOM: www.som.se

Länsmusiken

Estrad Norr: www.estradnorr.se
Gotlandsmusiken: www.gotlandsmusiken.se
Kalmar Läns Musikstiftelse: www.lansmusiken.se
Kultur i Väst: www.miv.se,www.kulturivast.se
Länsmusiken i Stockholm: www.musikaliska.com
Musik Gävleborg: www.lg.se/musikgavleborg
Musik i Blekinge: www.musikiblekinge.se
Musik i Dalarna: www.musikidalarna.se
Musik i Halland: www.musikihalland.se
Musik i Syd: www.musikisyd.se
Musik i Uppland: www.miu.se
Norrbottensmusiken: www.norrbottensmusiken.se
Norrlandsoperan: www.norrlandsoperan.se
Scenkonst Sörmland: www.sormlandsmusikoteater.se
Scenkonstbolaget: www.scenkonstbolaget.se
Smålands Musik och Teater: www.smot.se
Västmanlandsmusiken: www.vmu.nu
WermlandOpera: www.wermlandopera.com
Örebro Konserthus: www.orebrokonserthus.com
Östgötamusiken: www.ostgotamusiken.se

Musik- och Operahögskolor i Sverige

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm: www.kmh.se
Operahögskolan i Stockholm: www.operahogskolan.se
Högskolan för scen och musik, Göteborg: www.hsm.gu.se
Musikhögskolan i Malmö: www.mhm.lu.se
Musikhögskolan Ingesund: www.imh.se
Musikhögskolan Örebro Universitet: www.oru.se/akademier/musikhogskolan
Musikhögskolan i Piteå: www.ltu.se/edu/cat/P-7-1.67448
Kammarmusikprogrammet vid Mälardalens Högskola: www.mdh.se/education/program/2009_2010_en/ukk/20092-KAMUV

Bibliotek och databaser

Statens Musikbibliotek: www.muslib.se
Bibliotek.se: www.bibliotek.se
LIBRIS: www.libris.kb.se
Svenskt visarkiv: www.visarkiv.se
Musik- och Teatermuseet: www.musikmuseet.se
Svensk Mediedatabas: www.smdb.kb.se
Företagarinfo Stockholms Stadsbibliotek
Lunds stadsbiblioteks Företagsservice: www.lund.se/foretagsservice

Tidskrifter

Musikindustrin: www.musikindustrin.nu

Internationellt

Svenska institutet: www.si.se
Nordisk Kulturfond: www.nordiskkulturfond.org
Kulturkontakt Nord: www.kulturkontaktnord.org
Export Music Sweden: www.exms.se
musicalchairs: www.musicalchairs.info
IFPI: www.ifpi.org
Classical Net: www.classical.net